Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke, onpartijdige persoon partijen begeleidt om tot een bevredigende oplossing voor beiden te komen. Feitelijk roepen twee partijen die samen een conflict hebben de hulp van een neutrale derde partij in (de mediator) om het conflict te helpen oplossen of hanteerbaar te maken.

 

Partijen blijven daarbij zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij het conflict willen oplossen. Dat geldt ook voor de uitkomst en de mogelijke oplossingen. Het is niet zo dat de mediator allerlei oplossingen bedenkt; partijen doen dit zelf en de mediator helpt en begeleidt hen in dit proces. Dat betekent dat de mediator de gespreksstructuur aanbrengt en probeert de (veelal verstoorde) communicatie tussen partijen weer op gang te brengen, zodat er meer wederzijds begrip ontstaat. Ook bewaakt de mediator de procedure. Aan het eind van de rit helpt de mediator met de afwikkeling en het vastleggen van de oplossingen die partijen hebben gevonden.

 

De praktijk laat zien dat bemiddeling vaak helpt bij het oplossen van conflicten. In die zin biedt Perspectis perspectief. Perspectief op een bevredigende oplossing voor beiden. Dit kan betekenen dat twee partijen de relatie herstellen, heldere afspraken met elkaar maken en weer met elkaar verder kunnen. Het kan echter ook zo zijn dat beide partijen besluiten dat hun wegen zich scheiden. De relatie wordt dan verbroken of omgezet in een andere relatie. Ook dàt kan voor beide partijen een bevredigende oplossing zijn. Eigenlijk is een goede oplossing dus een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het wel of niet slagen van een mediation hangt natuurlijk sterk af van de inzet en intentie van partijen en van de mate waarin het conflict geëscaleerd is. Daar waar een duidelijke gerechtelijke uitspraak in het voordeel van de een of de ander is gewenst, is mediation niet geschikt.